Icke-kognitiva färdigheter är kanske viktigast för framgång!

Den sociala kompetensen är viktigare än alla annan kompetens hävdar jag. Du begränsas enormt om du saknar social kompetens. Artikeln belyser ett mycket viktigt område.

”Skolan har inte alls (som förr) fokus på de icke-kognitiva färdigheterna. Detta trots att ­karaktärsbyggande, att ställa krav på prestation och att lära ut pålitlighet och arbetsetik gynnar både den som studerar vidare och den som börjar arbeta.”

Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet.

motivation#martinstenportsales