10 saker som sammanfattar framtidens ledare!

Hej,

Hittade ett intressant inlägg av Marie Hallander Larsson som tidigare varit personalchef på Swedbank och hennes syn på hur framtidens ledare ska tänka.

10 punkter som varje chef och arbetsgrupp, oavsett ålder, nationalitet eller sammansättning, ska eftersträva.

försäljning

De första fyra är viktigast:
1. Respekt – det visar sig att bara det faktum att chefen hälsar på sina medarbetare när han kommer på morgonen lyfter allas känsla av att vara respekterade.

2. Samverkan – chefen måst se till att det finns en god samverkan i gruppen och kunna hantera konflikter.

3. Påverkan – medarbetarna måste kunna påverka sin situation.

4. Erkänsla – ett gammalt ord som bör slås upp.

5. Rättvis belöning.

Vad har de första fem punkterna – eller snarare de första fyra gemensamt. De handlar alla om mänskliga frågor, om att känna sig delaktig och respekterad. Det är de s.k. mjuka frågorna som beror på hur vi behandlar varandra på arbetsplatsen.

6. Information – Här presterar de flesta grupper dåligt. Du kan informera hur mycket som helst via olika kanaler, men om inte de fyra första punkterna är på plats så upplever vi att vi inte får information.

7. Att förstå helheten och sin del i helheten.

8. Att ha tydliga mål att arbeta efter och följa upp.

9. Personlig utveckling eller kompetensutveckling.

10. Lätt att få saker genomförda.

De fem sista är de områden som vi lägger mest energi på! Mycket kompetensutveckling, massor av planering av mål, interninformation via intranät och andra kanaler, information från ledningen om vart företaget är på väg.

Men Marie Hallander Larsson satsar på de fyra första i all ledarutveckling på Swedbank och menar att det främst handlar om att få cheferna att kommunicera. Ju mer och bättre chefen kommunicerar med sina medarbetare desto bättre fungerar gruppen, arbetsklimatet och i slutändan hela företaget.

Om vi genom att få de fyra första, ”mjuka” delarna på plats, kommer resterande punkter automatiskt att följa efter.

Ledarskap i försäljning är givetvis viktigt. Jag har upplevt sämre och bättre ledarskap isäljorganisationer under de 15 år jag jobbat med försäljning och säljträning/ coachning. Viktigt är att ta vara på varje individ och se till att de får utmaningar och utveckling och inte dra alla över en kant. Ett annat vanligt fel är att inte lägga så mycket energi på de säljare som presterar bra. Tänk på potentialen som finns i dessa säljare!

Lycka till med försäljningen i veckan. Sätt storaffärer på fredagar!
Martin